מנגישים לעסק שלך תובנות מדויקות מבוססות נתונים ומחקר דיגיטלי

שלבי העבודה

תהליך העבודה שלנו מבוסס על מתודולוגיית עבודה מודיעינית מחקרית ונועד להציף תובנות משמעותיות ובעלות ערך

שלב #1

קבלת מידע

קבלת מידע על הטרגט מצד הלקוח – הגדרת שאלות המחקר, שיחה על פערי המידע, מטרות עסקיות ושיווקיות שהלקוח מעוניין להשיג באמצעות המידע ותאום ציפיות

חיפוש וניתוח

הפעלת כלי חיפוש וניתוח טכנולוגיים מתקדמים וחיפוש ידני בשיטות ייחודיות

שלב #2

שלב #3

אינטגרציה

אינטגרציה של כלל החומרים הרבים שעלו בתהליך המחקר בדו"ח אחד מסודר וקצר שמספר סיפור ומראה את השורה התחתונה והתמונה מבחינת הנתונים העיקריים

אנליזה

אנליזה והסקת מסקנות – עיבוד וניתוח החומרים והצגת עיקרי הממצאים

שלב #4

שלב #5

שליחה

שליחת החומרים וקבלת הפידבק מהלקוח

שלב #1

קבלת מידע

קבלת מידע על הטרגט מצד הלקוח – הגדרת שאלות המחקר, שיחה על פערי המידע, מטרות עסקיות ושיווקיות שהלקוח מעוניין להשיג באמצעות המידע ותאום ציפיות

שלב #2

חיפוש וניתוח

הפעלת כלי חיפוש וניתוח טכנולוגיים מתקדמים וחיפוש ידני בשיטות ייחודיות

שלב #3

אינטגרציה

אינטגרציה של כלל החומרים הרבים שעלו בתהליך המחקר בדו"ח אחד מסודר וקצר שמספר סיפור ומראה את השורה התחתונה והתמונה מבחינת הנתונים העיקריים

שלב #4

אנליזה

אנליזה והסקת מסקנות – עיבוד וניתוח החומרים והצגת עיקרי הממצאים

שלב #5

שליחה

שליחת החומרים וקבלת הפידבק מהלקוח

דילוג לתוכן